9 redenen waarom training en coaching niet werkt!
Home Blog 9 redenen waarom training en coaching niet werkt

9 redenen waarom training en coaching niet werkt

8 mei 2024

Training en coaching zijn onmisbare instrumenten voor professionele ontwikkeling, teamontwikkeling en het versterken van leiderschap. Maar wat gebeurt er als deze tools op zichzelf staan? Werken ze dan nog steeds effectief? In werkelijkheid blijkt dat alleen training en coaching niet altijd voldoende zijn. In deze blogpost bespreken we negen redenen waarom training en coaching niet altijd de gewenste resultaten opleveren.

9 redenen waarom training en coaching niet werkt!

Speel video

1. Gebrek aan gepersonaliseerde startpunten
Trainingen missen vaak een gepersonaliseerde aanpak vanaf het begin. Zonder een gedetailleerde analyse van individuele sterke punten en ontwikkelingsbehoeften, kan een training niet effectief worden aangepast om maximale groei te ondersteunen. Een persoonlijk assessment vooraf is cruciaal om ervoor te zorgen dat de training inhoudelijk aansluit bij de deelnemer.

2. Ontbreken van een persoonlijk ontwikkelplan
Het is een veelvoorkomend probleem dat trainingssessies geen persoonlijk ontwikkelplan bevatten dat aansluit bij de carrière-ambities en professionele doelstellingen van de deelnemers. Dit leidt vaak tot een gebrek aan betrokkenheid en het gevoel dat de training niet relevant is. Dit wordt versterkt wanneer punt 1 en 2 allebei niet zijn gedaan, deelnemers kunnen trainnig dan ook als te vrijblijvend ervaren.

3. Generieke benadering
Veel trainingen zijn ontworpen met een 'one-size-fits-all' benadering en houden onvoldoende rekening met individuele rollen of specifieke uitdagingen binnen een industrie. Dit kan frustratie veroorzaken onder deelnemers die vinden dat de training niet toepasbaar is op hun specifieke situatie.

4. Selectieve training binnen de organisatie
Als trainingen beperkt zijn tot bepaalde groepen binnen een organisatie, kan dit leiden tot gevoelens van uitsluiting en ongelijkheid. Dit kan ook een gebrek aan gemeenschappelijk begrip en enthousiasme voor de geïmplementeerde methoden en technieken veroorzaken.

5. Gebrek aan continuïteit en ondersteuning
Zonder voortdurende ondersteuning en herhaling van de geleerde vaardigheden, keren veel deelnemers terug naar hun oude gewoonten. Continuïteit is essentieel om de nieuwe vaardigheden effectief in de dagelijkse praktijk te integreren.

6. Omgevingsfactoren
De werkomgeving ondersteunt vaak niet de noodzakelijke veranderingen die tijdens de training worden voorgesteld. Als de bedrijfscultuur niet verandert, wordt het moeilijk om nieuwe gedragingen op lange termijn te handhaven.

7. Onderschatting van persoonlijke uitdagingen
Groeien en ontwikkelen met gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden vereist meer dan alleen het bijwonen van trainingssessies. Zonder erkenning van de complexiteit van deze uitdagingen kunnen verbeteringspogingen snel tot stilstand komen.

8. Weerstand tegen verandering
Weerstand tegen "groeien en ontwikkelen" ook wel veranderen, genoemd is een natuurlijke menselijke reactie. Zonder een ondersteunende en open organisatiecultuur kan het echter moeilijk zijn om nieuwe methoden en benaderingen te adopteren. Leiders moeten actief werken aan het verminderen van angst en onzekerheid, en de noodzaak van verandering duidelijk communiceren en het personeel bij het proces betrekken.

9. Verkeerde afstemming tussen training en bedrijfsdoelen
Soms sluiten de thema's en vaardigheden die in trainingen worden aangeboden niet goed aan bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat werknemers het nut van wat ze leren niet inzien, wat de motivatie en de effectiviteit van de training ondermijnt.

Training en coaching zijn krachtige hulpmiddelen, maar alleen wanneer ze deel uitmaken van een breder, strategisch ontwikkelingsplan dat rekening houdt met de unieke behoeften en doelstellingen van zowel individuen als de gehele organisatie. Een succesvolle uitvoering vereist toewijding, een strategische benadering en regelmatige evaluaties om te zorgen dat de geleerde vaardigheden effectief en blijvend worden toegepast.


Terug naar overzicht