Home Blog DISC en de drie grafieken die inzicht geven in jouw gedrag en communicatie

DISC en de drie grafieken die inzicht geven in jouw gedrag en communicatie

13 april 2022

In de geweldige DISC assessments van DISC Factor BV wordt er gewerkt vanuit drie grafieken. De drie grafieken geven een weergave over jouw zelf perceptie, de perceptie hoe wij jou zien en hoe jij handelt wanneer je stress ervaart. Ook geeft de combinatie van deze grafieken een helder beeld hoe jij op dit moment in jouw vel zit in jouw rol/ functie en dus ook wat jij anders wenst.

DISC methodiek en ik

Als je voor mij als trainer en coach kiest, dan kies je automatisch ook werken vanuit onder andere DISC methodiek. DISC heeft mij in mijn leven enorm geholpen. Om die reden heb ik ooit de keuze heb gemaakt dat ik vanuit deze leerschool bedrijven en hun medewerkers wil helpen groeien en ontwikkelen en dan wel vanuit de methodiek die mij heeft laten groeien.

Zelf perceptie grafiek

De zelf perceptie grafiek geeft een helder beeld van jouw zelf perceptie. Deze grafiek geeft jouw zelfbeeld, jouw identiteit en capaciteit weer. Deze grafiek is ook een weergave van aangeleerde reacties uit het verleden met jouw reactie op je omgeving evenals het beeld wat jij van jezelf hebt. Deze grafiek is jouw motor en geeft jou ook de meeste energie om daarbinnen te handelen.

Publieke perceptie grafiek

De publieke perceptie grafiek geeft inzicht hoe jij op jouw omgeving in je werk reageert. In deze grafiek zie je dus hoe jij je aanpast aan de omgevingseisen. Het verschil tussen de grafiek "zelf perceptie" en "publieke perceptie" geeft voor een DISC coach veel inzage in hoe jij in je vel zit en kan vanuit daar jou de juiste vragen stellen. 

Met deze inzichten kun je dus zien wat jou energie geeft en wat jou energie kost dus dit is ook een goed inzicht om in gesprek te gaan om jouw functie en rol weer voor jou prettiger of uitdagender te maken.

Stress grafiek

De stress grafiek geeft inzicht in hoe jij reageert in gespannen, stresssituaties of gewoon als jij minder lekker in je vel zit. We vallen veelal terug op een bepaalde overlevingsstrategie of een automatismen om het hoofd te kunnen bieden aan deze situatie. We vallen terug op een bepaalde ingesleten “kern”. Dit zijn dus ingesleten gedragspatronen vanuit het verleden.

Het verschil tussen de publieke grafiek en jouw stress grafiek geeft voor jou waardevolle informatie om je bewust te zijn wat met je gedrag en communicatie doet indien je stress hebt.

Van onbewust naar bewust

Vanuit deze kennis hoef je niet per se te veranderen, te groeien of te ontwikkelen echter door je meer bewust te zijn vanuit het DISC model weet jij wat jij in welke situatie doet. Dit geeft jou de keuze om desgewenst “bewust” andere keuzes in te maken die voor je een gewenstere uitkomst opleveren.

Mocht je meer informatie wensen over wat een DISC-assessment voor jou kan betekenen en opleveren, dan kun je me bereiken via michelle@michellevanstijn.nl


Terug naar overzicht