Home Blog Hoe vier kleuren irritaties, misverstanden en ruzies oplossen!

Hoe vier kleuren irritaties, misverstanden en ruzies oplossen!

1 mei 2018

Hoe vier kleuren irritaties en misverstanden kunnen oplossen! Ja, je leest het goed. Hoe vier kleuren misverstanden, irritaties en zelfs ruzies kunnen oplossen bij bedrijven, teams, management-leden, en accountmanagers. Sterker nog, zelfs thuis werken deze vier kleuren.

Irritaties op de werkvloer of bij klanten

Irritaties over die mensen in jouw omgeving die altijd op een zelfde kortzichtige of juist langdurige manier antwoorden, hoe irritant kan het zijn! Dagelijks luister ik naar directeuren die zich bij tijd en wijlen irriteren aan hun teamleden. Managers en teamleden die zich irriteren aan hun directeur. Of managers die zich aan elkaar ergeren waarbij ergernis nummer één toch “het niet nakomen van beloftes of de werkwijze van de ander” is. Als je dan met de naaste collega in gesprek gaat dan heeft deze persoon vaak geen idee dat er een belofte in samenwerking of plannen niet is nagekomen.

Datzelfde geldt ook voor accountmanagers die ik in salestrainingen hoor. De klant die dominant is of de klant die blijft vragen en vervolgens weer gaat nadenken en niet beslist. Vaak hebben accountmanagers of binnendienst sales medewerkers ook nog met de verkoop van hun product of dienst in de interne organisatie te maken en ook dat levert de nodige uitdagingen op. Oftewel de zoektocht naar een prettige samenwerking en communicatie is alledaags.
 

Herkenbaar? Waarschijnlijk wel

Toch hebben we er allemaal dagelijks mee te maken; irritaties, onbegrip en ergernis van onze medemens. Vier kleuren lossen in ieder bedrijf vele irritaties en stress op!

DiSC, het model wat al meer dan 30 jaar wereldwijd wordt gebruikt en al door miljoenen mensen een DiSC profiel is ingevuld. Dit eenvoudige model helpt nog steeds in relaties zowel privé als zakelijk jezelf en andere beter te kennen en begrijpen. 

Omdat DiSC een eenvoudig gedrags- en communicatie model is, is het voor echt iedereen begrijpelijk en toegankelijk. De stap voor stap toelichting in de opbouw van het model. De vier dimensies die een kleur hebben gekregen, maakt dat er herkenbaarheid voor een ieder is.

Stap voor stap de toelichting

Als ik dagelijks de basis van DiSC presenteer dan kijk ik naar koppies in zalen waar ik eerst vele vraagtekens zie en na een paar presentatie sheets zie ik ineens glitteroogjes en knikjes van herkenbaarheid. Gelukkig weet ik van mijzelf dat ik het model met handen en voeten zeer levendig met veel voorbeelden uit de praktijk presenteer en halverwege slaat een zaal toehoorders om naar een lach, elkaar aantikken om te zeggen dat ze het herkennen. Mensen herkennen zichzelf een ook hun medemens evenals de paar voorbeelden die ik vertel. 

Dan ontstaat ineens begrip!

Dan ontstaat er ineens begrip in een zaal en direct na mijn presentatie willen collega’s die de dag ervoor nog een discussie hadden dit met begrip voor elkaar uitpraten. 

De kracht van eenvoud

Dus ja, vier vakken, vier kleuren, twee lijnen en de toelichting op het model waar William Moulton Marston die het in 1928 lanceerde echt wel over na heeft gedacht, lost ook in 2018 nog vele ruzies, misverstanden en irritaties op. 
 
Of om het vanuit mijn eigen communicatie voorkeur te zeggen; DiSC helpt mensen beter inzicht in zichzelf te geven waardoor efficiënter gedrag, communicatie en samenwerking ontstaat. Oftewel jezelf en elkaar beter begrijpen!
 
Met welke collega of met wie uit je omgeving ga jij vandaag je irritatie oplossen?  ;-).

Terug naar overzicht