André van der Sande

BAS Trucks
Ik kwam op het punt dat ik stagneerde in mijn groei als manager, ik wilde wel verder groeien maar ik wist niet hoe. Op dat moment kwam ik via mijn werkgever BAS Truck Center in contact met Michelle, zij heeft mij geholpen met mijn persoonlijke groei en de groei van het gehele team in Tilburg. Door samen een PoP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) op te stellen en een DiSC analyse te maken hebben wij mijn groeipad en uiteindelijk van het gehele team uitgestippeld. Het gestructureerd aanpakken van Michelle en de valkuilen op de juiste manier benoemen heb ik het als zeer positief ervaren, door deze manier van werken waren alle sessies effectief, leuk en zeker waardevol voor mij en voor het gehele team!

Ik kwam op het punt dat ik stagneerde in mijn groei als manager, ik wilde wel verder groeien maar ik wist niet hoe. Op dat moment kwam ik via mijn werkgever BAS Truck Center in contact met Michelle, zij heeft mij geholpen met mijn persoonlijke groei en de groei van het gehele team in Tilburg. Door samen een PoP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) op te stellen en een DiSC analyse te maken hebben wij mijn groeipad en uiteindelijk van het gehele team uitgestippeld.
 
De PoP heeft me geholpen om de groeipunten concreet inzichtelijk te maken en terug te pakken om weer bewust te worden waar ik concreet in wilde ontwikkelen. Uit de DiSC analyse kwam duidelijk mijn krachten naar voren maar ook zeker mijn valkuilen, hiermee konden we makkelijk inspelen om mijn PoP op te stellen. De DiSC analyse heeft me ook zeker geholpen om andere profielen te begrijpen, niet iedereen is immers hetzelfde.
 
Ik heb niet alleen 1 op 1 sessies gehad met Michelle, maar we hebben ook een aantal avonden met het gehele team en Michelle gezeten. In deze avonden heeft Michelle DiSC en het Lencioni model uitgebreid behandeld. Niet alleen DiSC heeft geholpen bij de groei van het gehele team maar ook het Lencioni model. Dit model gaf het team inzichtelijk waar we voorafgaand het traject zaten en waar we als team naar toe wilde groeien. Michelle werkt vanuit de beide modellen DISC en Lencioni niet alleen vanuit de theorie echter heeft zij ook vele verschillende groepsoefeningen waardoor wij als team elkaar “opnieuw” hebben ontdekt in onze samenwerkingen. Vanuit kwetsbaar naar elkaar opstellen zijn we gegroeid als individu en team. Ook begrijpen we elkaar nu veel beter dan vroeger. De oefeningen die Michelle introduceert in haar trainingen zijn op de werkvloer goed te herhalen, ook hebben we onze team afspraken vernieuwd en op een betere manier borgen wij deze met elkaar.
 
Het gestructureerd aanpakken van Michelle en de valkuilen op de juiste manier benoemen heb ik het als zeer positief ervaren, door deze manier van werken waren alle sessies effectief, leuk en zeker waardevol voor mij en voor het gehele team!