Home AVG Toestemming

AVG TOESTEMMING

Hartelijk dank voor jouw toestemming om e-mails te ontvangen die informatie en inspiratie bevatten over DISC, DISC-trainingen en coaching. Deze toestemming zorgt ervoor dat Michelle van Stijn BV voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik hecht groot belang aan de bescherming en het respect voor jouw privacy. Jouw gegevens worden veilig verwerkt en enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven. Je behoudt te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken, jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Voor een gedetailleerde uitleg over hoe ik jouw persoonsgegevens beheer en bescherm, en hoe jij jouw rechten kunt uitoefenen, verwijs ik jou naar mijn privacyverklaring.

Mocht je vragen hebben of jouw toestemming willen intrekken, neem dan gerust contact met mij op via michelle@michellevanstijn.nl