Home Disclaimer

Definities:

•    Gebruik(en): Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het bezoeken van mijn website, het browsen door pagina's, het downloaden van materialen, en het aangaan van interacties via de website.
•    Gebruiker: Iedereen die mijn website bezoekt en interactie heeft met de inhoud.
•    Content: Alle teksten, cijfers, gegevens, grafische voorstellingen en beeldmateriaal aanwezig op onze website.

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op elke pagina van de website van Michelle van Stijn BV. Door mijn website te gebruiken, bevestig je dat je instemt met deze disclaimer.

Inhoud en aansprakelijkheid

Michelle van Stijn BV streeft ernaar om accurate en actuele informatie te bieden. Desondanks kan ik de volledige correctheid van de gepresenteerde content niet garanderen. Als je onjuistheden of fouten tegenkomt, neem dan contact met mij op via michelle@michellevanstijn.nl zodat ik actie kan ondernemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De content van deze website is eigendom van Michelle van Stijn BV en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Onbevoegd gebruik van de websitecontent, inclusief maar niet beperkt tot reproduceren, verspreiden, uitzenden, of het creëren van afgeleide werken is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij. 

Als je vermoedt dat jouw werk onterecht is gebruikt op mijn website, neem dan onmiddellijk contact met mij op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Vragen of twijfels: 

Heb je vragen of wil je een fout melden? Neem dan alstublieft contact met mij op via michelle@michellevanstijn.nl


Hoe ga ik om met jouw privacy?

Lees het in mijn privacy policy!

Meer informatie